palūžimas

palūžimas
palūžìmas sm. (2) 1.palūžti 3: Kojos palūžimas R59. Jei ir turėjau karbočiužį, tikt negalėjau pasiremti. Pasibijojau palūžimo N327. Aš pabijojau [šaudyklės] palūžimo, senos močiutės pabarimo JD1055. 2.palūžti 4: Gamtinio Skirgailos palūžimo momentas yra jo scena su Skurduliu . Visiškas kūno ir dvasios jėgų palūžimas . Kas galėtų mus ant paniekinimo pasaulio teip galingai privesti …, kaip padūmojimas palū́žimo ir silpnumo mūsų DP579. \ lūžimas; įlūžimas; nulūžimas; palūžimas; perlūžimas; sulūžimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • palūžimas — palūži̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • lūžimas — lūžìmas sm. (2) KI101, lūžimas (1) Slnt; N → lūžti: 1. Vėl čiupo pušelę laužt, bet pušelė tik svyravo, o apie lūžimą negalėjo būti ir kalbos LTR(Dkk). 2. Ledo lūžìmas DŽ. 3. Buvo man nervo uždegimas, o kojos lūžìmo nepripažino Rm. 4. Šviesos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulūžimas — nulūžìmas sm. (2) → nulūžti 1: Dėl tokio nulūžìmo tai da niekis Pc. lūžimas; įlūžimas; nulūžimas; palūžimas; perlūžimas; sulūžimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perlūžimas — sm. (1) 1. → perlūžti 1: Kaulo perlūžimas rš. 2. pertrūkis (apie balsą): Girdi tarsi partrūkį kokį …, antraip sakant – balso parlūžimą LTI558(Jn). lūžimas; įlūžimas; nulūžimas; palūžimas; perlūžimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulūžimas — sulūžìmas sm. (2); Sut → sulūžti 4: Šėpies sulūžìmas KII154. lūžimas; įlūžimas; nulūžimas; palūžimas; perlūžimas; sulūžimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įlūžimas — įlūžìmas sm. (2) Š 1. → įlūžti 3: Konstatavo galvos kaulo įlūžimą rš. Po to įlūžimo parėmė su ramčiu ir netaisė [pirties] tie tinginiai Krš. 2. staigus krypties pakeitimas (apie spindulį): Tai yra bendras optikos įstatas, kurį mokslas vadina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”